سوپر پروتئین کاساب              

تلفن پشتیبانی: 02188090010  (خانم فروغی) آدرس: محله شهرک قدس(غرب) - درختی ، خیابان سپهر ، خیابان درختی ، پلاک -40 ، طبقه منفی 1