سس هاینز کچاپ 570 گرمی (10715)

  • وزن: 570 گرم
  • وزن بسته‌بندی: 600 گرم
  • ابعاد بسته‌بندی: 20 × 4 × 7سانتی‌متر