سس هاینز کچاپ 910 گرمی (10369)

  • وزن: 910 گرمی
  • وزن بسته‌بندی: 950 گرمی
  • ابعاد بسته‌بندی: 24 × 5 × 8 سانتی‌متر