سس هاینز کری منگو (13726)

  • وزن: 230 گرم
  • وزن بسته‌بندی: 250 گرم
  • ابعاد بسته‌بندی: 15 × 2.5 × 6سانتی‌متر